شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

مازیار زند، پیروز پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

مازیار زند، پیروز پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

انتخاب شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان، به عنوان غرفه برتر نمایشگاه و اهدای لوح تقدیر

انتخاب شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان، به عنوان غرفه برتر نمایشگاه و اهدای لوح تقدیر

جلسه با مدیران ارشد بانک تجارت در استان خراسان شمالی جهت برنامه ریزی فرایندهای مالی سال ۱۴۰۲  

جلسه با مدیران ارشد بانک تجارت در استان خراسان شمالی جهت برنامه ریزی فرایندهای مالی سال ۱۴۰۲  

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با کارشناسان خرید پتروشیمی خلیج فارس

جلسه با کارشناسان خرید پتروشیمی خلیج فارس

حضور مدیرعامل پتروشیمی دانا در غرفه شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی دانا در غرفه شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس و دکتر آقامحمدی در غرفه لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس و دکتر آقامحمدی در غرفه لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

نشست مشترک مهندس زند و مهندس شریفی مدیرعامل مهندسی توسعه نفت در راستای تامین کالاهای استراتژیک صنعت نفت

نشست مشترک مهندس زند و مهندس شریفی مدیرعامل مهندسی توسعه نفت در راستای تامین کالاهای استراتژیک صنعت نفت