شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

7857 8887 - 021

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر 10 محور اسفراین - بجنورد

info@LGECO.ir
صرفه‌جویی 300 میلیارد ریالی نوسازی و راه‌اندازی مجدد ضخامت‌سنج آلتراسونیک

صرفه‌جویی 300 میلیارد ریالی نوسازی و راه‌اندازی مجدد ضخامت‌سنج آلتراسونیک

وزیر صمت در روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد:

وزیر صمت در روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد:

وزیر صمت در حاشیه بازدید از لوله‌گستر اسفراین مطرح کرد:

وزیر صمت در حاشیه بازدید از لوله‌گستر اسفراین مطرح کرد:

نشست صمیمی مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین با همکاران شاهد

نشست صمیمی مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین با همکاران شاهد

قول مساعد وزیر کشور برای پیگیری مطالبات مدیر‌عامل لوله گستر اسفراین

قول مساعد وزیر کشور برای پیگیری مطالبات مدیر‌عامل لوله گستر اسفراین

درخواست مدیر عامل لوله گستر اسفراین از وزیر کشور:

درخواست مدیر عامل لوله گستر اسفراین از وزیر کشور:

خودکفایی اقتصادی و صنعتی در مسیر تحقق گام دوم انقلاب

خودکفایی اقتصادی و صنعتی در مسیر تحقق گام دوم انقلاب

سرمربی لوله‌گستر اسفراین در قامت سرپرستی هیات هندبال خراسان‌شمالی

سرمربی لوله‌گستر اسفراین در قامت سرپرستی هیات هندبال خراسان‌شمالی

پرچم منور بارگاه امام هشتم در تنها مجموعه صنعتی منتخب استان

پرچم منور بارگاه امام هشتم در تنها مجموعه صنعتی منتخب استان