شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

7857 8887 - 021

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر 10 محور اسفراین - بجنورد

info@LGECO.ir
لوله‌گستر اسفراین نیاز ۱۸ شرکت نفتی داخل را برآورده می‌کند

لوله‌گستر اسفراین نیاز ۱۸ شرکت نفتی داخل را برآورده می‌کند

شرکت لوله‌گستر اسفراین، نیازمند اختصاص خط اعتباری ویژه

شرکت لوله‌گستر اسفراین، نیازمند اختصاص خط اعتباری ویژه

تعمیر و بازسازی 3 دستگاه اساسی در لوله‌گستر با استفاده از دانش و تخصص بومی

تعمیر و بازسازی 3 دستگاه اساسی در لوله‌گستر با استفاده از دانش و تخصص بومی

برگزاری آزمون استخدامی لوله‌گستر اسفراین تا پایان امسال

برگزاری آزمون استخدامی لوله‌گستر اسفراین تا پایان امسال

دیدار مدیر‌عامل لوله‌گستراسفراین با اصحاب رسانه

دیدار مدیر‌عامل لوله‌گستراسفراین با اصحاب رسانه

نگاه چند‌جانبه لوله‌گستر در نوسازی اصولی

نگاه چند‌جانبه لوله‌گستر در نوسازی اصولی

قهرمانی لوله‌گستر اسفراین درمسابقات استانی هندبال

قهرمانی لوله‌گستر اسفراین درمسابقات استانی هندبال

پیش‌بینی افزایش ۵۰۰۰ تن تولید در لوله‌گستر اسفراین

پیش‌بینی افزایش ۵۰۰۰ تن تولید در لوله‌گستر اسفراین

برپایی مراسم پر‌فیض زیارت عاشورا در مجتمع صنعتی لوله‌گستر اسفراین

برپایی مراسم پر‌فیض زیارت عاشورا در مجتمع صنعتی لوله‌گستر اسفراین