شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

7857 8887 - 021

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

خراسان شمالی، اسفراین، کیلومتر 10 محور اسفراین - بجنورد

info@LGECO.ir
گسترش همکاری وزارت نفت و لوله‌گستر اسفراین

گسترش همکاری وزارت نفت و لوله‌گستر اسفراین

رکورد تولید لوله های نفتی در کشور شکسته شد

رکورد تولید لوله های نفتی در کشور شکسته شد

متخصصان لوله گستر اسفراین تحریم را به فرصت تبدیل کردند

متخصصان لوله گستر اسفراین تحریم را به فرصت تبدیل کردند

لوله های NGL مورد نیاز شرکت نفت، در لوله گستر اسفراین تولید می شود

لوله های NGL مورد نیاز شرکت نفت، در لوله گستر اسفراین تولید می شود

لوله گستر، سازنده تنها دستگاه شبیه ساز چاه نفت در خاورمیانه

لوله گستر، سازنده تنها دستگاه شبیه ساز چاه نفت در خاورمیانه

معارفه مدیر عامل جدید

معارفه مدیر عامل جدید

گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر بیات، رئیس سازمان گسترش و معاون وزیر صمت از شرکت لوله گستر

گزارش تصویری بازدید جناب آقای دکتر بیات، رئیس سازمان گسترش و معاون وزیر صمت از شرکت لوله گستر

تولید لوله های جریانی بدون درز برای اولین بار در کشور توسط شرکت لوله گستر اسفراین

تولید لوله های جریانی بدون درز برای اولین بار در کشور توسط شرکت لوله گستر اسفراین

تولید لوله های خاص برای اولین بار در شرکت لوله گستر اسفراین

تولید لوله های خاص برای اولین بار در شرکت لوله گستر اسفراین