حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با کارشناسان خرید پتروشیمی خلیج فارس

جلسه با کارشناسان خرید پتروشیمی خلیج فارس

حضور مدیرعامل پتروشیمی دانا در غرفه شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی دانا در غرفه شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس و دکتر آقامحمدی در غرفه لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

حضور مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس و دکتر آقامحمدی در غرفه لوله گستر اسفراین در نمایشگاه نفت و گاز کیش ۱۴۰۱

نشست مشترک مهندس زند و مهندس شریفی مدیرعامل مهندسی توسعه نفت در راستای تامین کالاهای استراتژیک صنعت نفت

نشست مشترک مهندس زند و مهندس شریفی مدیرعامل مهندسی توسعه نفت در راستای تامین کالاهای استراتژیک صنعت نفت

امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت نفت و گاز اروندان بمنظور توسعه همکاری‌های دوجانبه

امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت نفت و گاز اروندان بمنظور توسعه همکاری‌های دوجانبه

حضور مهندس دقیقیان مشاور ارشد پروژه های نفتی ملی

حضور مهندس دقیقیان مشاور ارشد پروژه های نفتی ملی

حضور مهندس عذاری مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بمنظور تامین نیازهای پروژه های در دست اجرا

حضور مهندس عذاری مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بمنظور تامین نیازهای پروژه های در دست اجرا