شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

سبقت لوله گستر در مسئولیت اجتماعی

سبقت لوله گستر در مسئولیت اجتماعی

به گزارش روابط عمومی مجتمع لوله گستر اسفراین، به محض اعلام نیاز مرکز واکسیناسیون اسفراین به تامین مالی جهت تجهیز و آماده سازی برای واکسیناسیون مردم شریف اسفراین توسط معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، «مهندس مازیار زن‍ـد مدیرعامل مجتمع لوله گستر» ، با تامین ۲۰۰ میلیون ریال، «اَلسّابِقوُنَ الْسّابِقوُنْ» را در عمل معنا و بعنوان پیشروی حوزه مسئولیت اجتماعی صنایع، اولین مبلغ را واریز نمودند.
پیشتر دکتر «نادر نیک پرست» معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین در گفتگو با خبرنگاران گفته بود تدارک برای جابجایی مرکز تجمیعی واکسیناسیون به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت تجهیز مکان جدید نیاز دارد ؛ مهمی که نیازمند همراهی خیران سلامت به ویژه صنایع این شهرستان است.

مازیار زند مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت لوله گستر اسفراین